You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Rreth IBC Telecom.

Kompania më e madhe në veriun e Shqipërisë, tashmë me eksperiencë mbi 12 vjeçare në treg. I.B.C (Internet Brodband Communications) ju vjen pranë klientave me 3 shërbime (Internet, Telefon, Televizion) me cilësi maksimale me Fiber Optike tani më të shtrire në të gjithë Bashkitë më të mëdha të veriut të Shqiperisë, Shkodër, Malësi e Madhe, Vau Dejës dhe në të gjithë territorin e Bashkisë Lezhe.

Read more

Safety and security

No matter how you use the Internet, it’s important to protect yourself, your family, and your computer when you’re online. That’s why Wireless ISP Company offers many tools and features to help you surf smart and be guarded against online threats.

Bashkëpunimi me ISP ??

Wireless ISP Company Wi-Fi gives you the fastest way to stay connected to your favorite entertainment on the go, while saving on your cellular data plan. Download the Wireless ISP Company Wi-Fi app to easily find hotspots.